ایران - اصفهان - اشرفی اصفهانی

تابلوی نگارگری همراه تذهیب

تابلوی نگارگری همراه تذهیب

8,000,000 ریال

0 نظر

تابلوی نگارگری همراه تذهیب با نقش خسرو شیرین

تابلوی نگارگری همراه تذهیب

8,000,000ریال

تابلوی نگارگری همراه تذهیب  با نقش خسرو شیرین 

ابعاد 30*39سانتی متر
سبک نگارگری وتذهیب

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

تابلوی نگارگری همراه تذهیب
8,000,000 ریال