ایران - اصفهان - اشرفی اصفهانی

تابلوی نگارگری به روش قلمگیری(سفید قلم)و طلاکاری

تابلوی نگارگری به روش قلمگیری(سفید قلم)و طلاکاری

3,500,000 ریال

0 نظر

تابلوی نگارگری به روش قلمگیری(سفید قلم)و طلاکاری

تابلوی نگارگری به روش قلمگیری(سفید قلم)و طلاکاری

3,500,000ریال

تابلوی نگارگری به روش قلمگیری(سفید قلم)و طلاکاری

ابعاد 27*42
سبک قلمگیری(سفید قلم) و طلاکاری

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

تابلوی نگارگری به روش قلمگیری(سفید قلم)و طلاکاری
3,500,000 ریال