ایران - اصفهان - اشرفی اصفهانی

تابلوی نگارگری به همراه حلکاری و تذهیب به سبک گل و مرغ و سیاه قلم

10,000,000 ریال

0 نظر

تابلوی نگارگری به همراه حلکاری و تذهیب به سبک گل و مرغ و سیاه قلم و

تابلو نگارگری

10,000,000ریال

تابلوی نگارگری به همراه حلکاری و تذهیب به سبک گل و مرغ و سیاه قلم

ترکیبی ازسبکهای مختلف هنر نگارگری و تذهیب 

سایز اثر همراه قاب 28در37  و بدون قاب 21در30 سانتی متر

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

تابلوی نگارگری به همراه حلکاری و تذهیب به سبک گل و مرغ و سیاه قلم
10,000,000 ریال