ایران - اصفهان - اشرفی اصفهانی

تابلو نگارگری چهره با تکنیک سفید قلم و حلکاری

1,500,000 ریال

0 نظر

تابلو نگارگری چهره با تکنیک سفید قلم و حلکاری

تابلو نگارگری چهره با تکنیک سفید قلم و حلکاری

1,500,000ریال

تابلو نگارگری چهره با تکنیک سفید قلم و حلکاری

تکنیک سفید قلم درنگارگری روشی است که درآن بیشتر قسمتهای نقاشی بدون رنگ و تنها بوسیله قلمگیری و سایه زدن و پرداز برجسته و مشخص میشود

ابعاد 17.5*13
سبک سفید قلم

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

تابلو نگارگری چهره با تکنیک سفید قلم و حلکاری
1,500,000 ریال