ایران - اصفهان - اشرفی اصفهانی
آموزش نقاشی روی پارچه

آموزش نقاشی روی پارچه

جالب است بدانید این هنر در ایران از قدمت بالایی برخوردار است، ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل ﺑﻪ اﻳﺮان، ﺑﻪ خاطر ارﺗﺒﺎط زیاد اﻳﺮان و ﭼین و ورود ﻛﺎﻻﻫﺎی چینی روش ﻧﻘﺶ اﻧﺪازی روی ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در اﻳﺮان راﻳﺞ شد.
 با توجه به گرایش و علاقه طیف وسیعی از هنرمندان به هنر نقاشی، انواع مختلفی از آن به وجود آمده است؛ 
از جمله نقاشی روی پارچه، نقاشی روی چوب، نقاشی روی سفال و ... 
 یادگیری نقاشی روی پارچه کمک می کند خیلی راحت طرح و نقشی را که دوست دارید روی پارچه های ساده بیندازید و همین طور اگر لباسی دارید که دلتان را زده با استفاده از نقاشی روی پارچه آن را تغییر بدهید و یک کار جدید و دوست داشتنی داشته باشید,همچنین این هنر به عنوان شغل لذت بخش جهت کسب درآمد شما میتواند باشد.سرفصلهای این دوره:
1.آشنایی با لوازم مورد نیاز نقاشی روی پارچه
2.انواع روشهای نقاشی روی پارچه
3.رنگ گذاری به شیوه های مختلف روی پارچه 
4.روشهای مختلف انتقال طرح روی پارچه
5.آموزش نقاشی فانتزی
6.آموزش نقاشی با سایه 
7.تثبیت نقاشی روی پارچه و اچرا
8.نقاشی روی پارچه لطیف
9.نقاشی روی پارچه زخیماین دوره در 10 جلسه بصورت آنلاین و حضوری برگزار میشود و هزینه  دوره 1500000 تومان است.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09137956652 تماس بگیرید.