ایران - اصفهان - اشرفی اصفهانی

تابلو نگارگری عشق با تکنیک سفید قلم و حلکاری

تابلو نگارگری عشق با تکنیک سفید قلم و حلکاری

5,000,000 ریال

0 نظر

تابلو نگارگری عشق با تکنیک سفید قلم و حلکاری

تابلو نگارگری عشق با تکنیک سفید قلم و حلکاری

5,000,000ریال

تابلو نگارگری عشق با تکنیک سفید قلم و حلکاری

تکنیک سفید قلم درنگارگری روشی است که درآن بیشتر قسمتهای نقاشی بدون رنگ و تنها بوسیله قلمگیری و سایه زدن و پرداز برجسته و مشخص میشود

ابعاد 30*21سانتی متر
سبک نگارگری سفید قلم

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

تابلو نگارگری عشق با تکنیک سفید قلم و حلکاری
5,000,000 ریال