تابلوی 52*36
15,000,000 ریال

تابلوی نگارگری (مینیاتور) با آبرنگ و گواش
10,000,000 ریال

تابلوی نگارگری با سبک گل و مرغ و قلم گیری
7,000,000 ریال

تابلوی گل و مرغ به همراه حلکاری
3,000,000 ریال

تابلوی نگارگری به روش قلمگیری(سفید قلم)و طلاکاری
3,500,000 ریال

تابلوی نگارگری سبک قاجار به همراه حلکاری
5,000,000 ریال

تابلوی نگارگری (بزم) با آبرنگ و گواش
3,000,000 ریال

تابلوی گل و مرغ به همراه تذهیب
8,000,000 ریال

تابلوی نگارگری همراه تذهیب
8,000,000 ریال

نگارگری به روش سفید قلم و حلکاری
7,000,000 ریال

نگارگری و طراحی سنتی به همراه حلکاری
4,000,000 ریال

تابلوی گل و مرغ به همراه حلکاری
1,500,000 ریال

نگارگری چهره
1,800,000 ریال

نگارگری سبک قاجار
1,200,000 ریال

تابلو نگارگری عشق با تکنیک سفید قلم و حلکاری
5,000,000 ریال

تابلو نگارگری چهره با تکنیک سفید قلم و حلکاری
1,500,000 ریال

نگارگری چهره
800,000 ریال

تابلو گل و مرغ و تذهیب
8,000,000 ریال

کلیه حقوق محفوظ است . استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع و نام سایت مجاز است